Viac fotiek v jednej online dating gratis sider Herning

Hovorkyňa a zároveň tvár súťaže Magdaléna Šebestová (29) dnes predstavila konečnú dvanástku súťažiacich. Dm svtej Alžbety je najvčš kostol na Slovensku s plochou 1 200 m a kapacitou vyše 5 000 ľud, a zroveň „najvchodnejšia“ gotick katedrla v Eurpe.

Najpozoruhodnejšou je však rozsiahla poštov hala zastrešen zaklenutm sklobetnom.

Vstup do kpaliska bol od juhu, od Bocsakyho okružnej ulice (neskr Kirovova), ktor už v sčasnosti neexistuje.

Zpadn okraj pozemku kpaliska tvoril Mlynsk nhon (zrušen v roku 1968) a vchodn okraj tovreň Fleischer a Schirger (asanovan).

V minulosti v budove sdlil Nrodn vbor mesta Košc, ktor na fasdu nechal umiestniť npis "So Sovietskym zvzom na večn časy". Za socializmu tu sdlil nrodn podnik Prefa a v roku 2007 prešiel dom komplexnou rekonštrukciou.

(Staničn nmestie 5, predtm Kirovova ulica) projekt: Ľudovt Oelschlger, 1935 | stavba: Hugo Kabos a firma Pittel a Brauswetter, 1936 V polovici tridsiatych rokov postavili na voľnom pozemku vedľa tovrne na stroje Fleischer a Schirger veľkokapacitn mestsk kpalisko, ktor dovtedy v meste absentovalo.

Leave a Reply